Hijyen Eğitimi

Hijyen Eğitimi

İster işçi, ister işveren olun.. Bu yönetmelik sizi de ilgilendiriyor!


24 Nisan 1930 tarihinde yayınlanan 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 127. maddesine dayanılarak Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği”ne dayanarak en fazla 40 en az 8 saatlik olmak üzere aşağıda belirtilen iş ve mesleklerde Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Hijyen Sertifikası“ işletmeler için zorunlu tutulmuştur.

Hijyen Eğitimi, 5 Temmuz 2013 tarihli 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği‘ne göre her işin özelliğine göre çalışanların kendi ve halk sağlığını tehlikeye sokmayacak biçimde hizmet vermesini sağlamak amacıyla yapılacak uygulamaların ve alınan temizlik önlemlerinin bütünü olarak tanımlanmıştır. Genel anlamda ise hijyen, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümüdür.

Hijyen eğitimi, her insanın hayatında bir kere alması gereken bir eğitimdir. Özellikle gıda sektöründe çalışanların insan sağlığını koruması açısından zorunlu olarak alması gereken bir eğitimdir.

5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitim Yönetmeliğine göre daha önce yapılan portör (taşıyıcı) muayeneleri ve tetkikleri bundan sonra yapılmayacak. İşyeri çalışanlarının ve bizzat çalışıyor ise işyeri sahipleriyle işletenlerin de bu eğitime katılıp belge almaları sağlanacaktır. Belirtilen iş kolları üzerinde çalışıp belge almayanlara, yasada belirtilen miktarda maddi yaptırım uygulanacaktır.

"Hijyen Eğitimi Yönetmeliğine" göre aşağıda belirtilen iş kollarına dahil iş yerlerinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen sertifikaya sahip olmayan hiç kimse çalıştırılamaz. Bu eğitimin bütün çalışanlara verilmesini iş yeri yetkilileri sağlamalıdır.

Hijyen eğitimi belgesi alınması zorunlu olan meslekleri şu şekilde sıralanmıştır;

· Kuaförler (Bay/Bayan)
· Cilt Bakımı Elemanı
· Dövme ve Takı (Piercing) Elemanı
· Güzellik ve Saç Bakım Hizmetlerinde Çalışanlar, İşyeri Sahibi ve İşletenleri
· Makyaj Elemanı
· Vücut Bakım Elemanı
· Kaplıca, Hamam ve Sauna Görevlisi
· Kantin İşletmeciliği Yapanlar
· Meyve ve Sebze Satış Elemanı
· Su ve Deniz Ürünleri Satış Elemanı
· Şarküteri, Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanı
· Tarım Ürünleri Satış Elemanı
· Aşçılar
· Bar Görevlisi (Barmen)
· Et ve Et Ürünleri İşlemeciliği İşi Yapanlar
· Otel/Motel ve Lokanta Yöneticileri, Elemanı
· Pastacı
· Servis Görevlisi (Garson)
· Şef (Yiyecek Hazırlama ve Sunum Hizmetleri)
· Su Temini (Üretimi)
· Çay Üretimi ve İşleme Elemanı
· Gıda Kontrol Elemanı
· Hububat İşleme Elemanı
· Süt İşleme Elemanı
· Sebze ve Meyve İşleme Elemanı
· Zeytin İşleme Elemanı

Ayrıca satışı yapılmasa bile yemekhane, çay ocağı, mutfak, İnsan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerleri gibi alanlarda çalışanlar da hijyen eğitimi sertifikası almak zorundadır.

Hijyen Yönetmeliği Gereği Kimler Çalışamaz?
Aşağıda belirtilen hastalıkları bulunanlar iyileşme hâlini/bulaştırıcılığın olmadığını raporla belgeleyene kadar bu Yönetmelik kapsamındaki iş yerlerinde çalışamaz ve çalıştırılamazlar:

· Gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler.
· Vücudun görünür kısımlarında açık/enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar.
· 30/5/2007 tarihli ve 26537 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliğinde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar.

Hijyen Eğitimi Belgesi Nereden Alınır?
Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen Eğitimi Belgesi'ni Bilket Akademi'den alabilirsiniz.
Eğitimler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretim kurumları tarafından verilir.
Hijyen eğitimlerini alan katılımcı kursiyerlere kurs bitirme belgesi (hijyen eğitimi belgesi/sertifikası) verilir. Bu belge Milli Eğitim Bakanlığı Onaylıdır.
Tüm Türkiye 'de 81 İl de hizmet vermekteyiz. Size özel çözümler için bizi mutlaka arayınız.
Kurs bitiminden sonra en geç 5 işgünü içinde belgeniz gönderilir/teslim edilir.

Hijyen Eğitimi Kaç Saat Sürüyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Hijyen eğitimleri en fazla 40 (Kırk) en az 8 (Sekiz) saat olarak belirlenmiştir.
Eğitim sürecini başarı ile tamamlayan adaylar Hijyen Belgesi/Sertifikası almaya hak kazanmaktadırlar.

Hijyen Eğitimi Belgesini Ne Zamana Kadar Almanız Gerekir?
Yönetmeliğin geçici maddesine göre işverenler, yönetmelik yürürlüğe girdikten sonraki bir yıl içinde çalışanlarına Yönetmelikte belirtilen eğitimleri aldırmalılardır.
Yani 5 Temmuz 2014 sertifika ve eğitim almanız için son tarih olarak belirlenmiştir.

Hijyen eğitimi kaç yıl geçerlidir ?
Hijyen eğitimi, kişiye özel verilen bir eğitim olup yönetmelikte yenilenmesine ve geçerlilik tarihine dair bir ifade yoktur.
Yani mevcut yönetmeliğe göre hijyen eğitimi sertifikası ömür boyu geçerlidir.
Ancak her ne kadar sertifika geçerliliği ömür boyu olsa da çalışanların hijyen konusunda bilgilerini tazelemek amacıyla işletme içinde yineleme eğitimleri verilebilir.
Hijyen eğitimi, kişinin bulaşıcı hastalık taşımadığı anlamına gelmez.
Bu nedenle gıda işinde çalışanların güncel yönetmeliklerde yer almasa bile periyodik olarak portör muayenesi de olması gereklidir.

Hijyen Eğitiminde Ne Bilgiler Verilir?
Hijyen eğitimi sırasında kişisel hijyen ilkeleri ve uygulamaları, tuvalet temizliği ve kullanımı, el yıkama ve kurulama kuralları, maske, bone ve önlük gibi koruyucu giysi kullanımı, hastalık kaynakları, hastalıklardan korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgiler verilir.
Hijyen Eğitimlerine katılanlar;
Kişisel hijyen ilkelerini ve uygulamalarını esas itibarıyla bilir.
Verdiği hizmet sırasında sebep olabileceği hastalıkları, hastalık kaynaklarını ve bulaşma yollarını öğrenir.
Hastalıklardan korunma yollarını, bulaşmayı engelleyici kişisel önlemleri ve başkalarının hasta olmaması için yapılması gerekenleri bilir.
Konu hakkındaki mevzuatı, mevzuattan kaynaklanan sorumluluklarını ve mevzuatın getirdiği yaptırımları bilir.
Hijyen belgesini alarak İşçi ve İşveren mevzuat gereği olan yasal cezalardan kurtulur.

Hijyen Belgesi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?
Belge almak isteyen kursiyerlerin T.C numaraları (Whatsapp tan Kimlik Fotografı), Ad-Soyad, Doğum Tarihi, ve Telefon Numarası bilgileri yeterlidir.

Yasal Yaptırım Nedir?
2017 yılında yapılan denetimlerde Hijyen Eğitimi Yönetmeliği gereğince Hijyen Eğitimi Sertifikası olmayan personel çalıştırılması durumunda 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince;
Her bir personel için ayrı ayrı olmak üzere 440.-Türk Lirasından 1.766 Türk Lirasına kadar (2017 yılı için)  idari para cezası verilecektir.

Kurslarımız en az 14, En fazla 40 kişiliktir. Yeterli sayı sağlandığında kurs merkezimizde eğitimlerimiz başlar. Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Hijyen Eğitiminde yerinde eğitim imkanıda sunuyoruz. Yeterli çoğunluğu sağlamanız (14 kişi ve üstü) durumunda firmanızda hijyen eğitimi düzenleyebiliriz. Eğitmenimiz planlanan gün ve saatte firmanıza gelerek hijyen eğitimini ve sınavını yapar.
Eğitim bitiminden en geç 5 iş günü sonra eğitime katılan herkes için ayrı ayrı olmak üzere kişiye özel Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hijyen belgesi/sertifikası teslim edilir.

Vereceğimiz Hijyen Belgesi Milli Eğitim Bakanlığı Onaylıdır.

5 Temmuz 2013 tarihli 28698 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliğini Buradan İnceleyebilirsiniz.
Eğitimlerimiz ve hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle mutlaka iletişime geçin.


Göster:
Sırala: